S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Tento tovar slúži pre zberateľské a služobné účely.

   SME PRIAMO VÝROBCOVIA NÁŠIVIEK.

VŠETOK TOVAR SMIE NOSIŤ A PROPAGOVAŤ PODĽA ZÁKONA NA VEREJNOSTI IBA OSOBA ,

KTORÁ MÁ NA TO OPRÁVNENIE ...

NAPRÍKLAD POLICAJNÉ OZNAČENIE POLICAJT ATĎ.....

Akékoľvek používanie  nášiviek ktoré nie sú v súlade s medzinárodným právom dovolené , je ich

zneužitie.

 

Prevažná časť motívov zobrazená v tomto internetovom obchode , je vytvorená našou spoločnosťou a podliehá autorským právam . Ich kopírovanie , publikovanie a verejné šírenie je bez nášho súhlasu  zakázané . Neoprávnené použitie našich motívov podliehajúcim autorským právam a duševnému vlastníctvu , je porušením zákona a budeme postupovať podľa platnej legislatívy , pri riešení vzniknutých sporov.

 

V prípade výskytu návrhu, ktorý podlieha autorským právam, a podobne , bude tento návrh , po ich

preukázaní bezodkladne odstránený.

 

 

Pôvod návrhov prijatých na spracovanie od zákaznikov tejto stránky neoverujeme.

V prípade zdravotných problémov si vyhradzujeme právo na odstúpenie objednávky zo zdravotných dôvodov ,  alebo dohodou o čase dodania objednávky , poprípade zrušenia.

 

 • Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, v dohodnutej cene, tak ako bola uvedená v cenníku prípadne dohodnutá pri potvrdení objednávky.

 • Platba je možná iba v EUR.

 • Tovar je prioritne určený pre zákazníkov na území SR. Export mimo SR je možný, predávajúci posúdi, či je možné tovar expedovať.

 • Tovar je možné objednať pomocou formulára, telefonicky alebo e-mailom.

 • Zrušenie objednávky je možné do 4 hodín od jej odoslania telefonicky alebo e-mailom. V ostatných prípadoch je zrušenie objednávky vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
  Vybavovanie reklamácie sa riadi záručnými podmienkami tovaru, Občianskym a Obchodným zákonníkom


  REKLAMAČNÝ PORIADOK

 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérom.

 • Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od kuriéra/prepravcu.
  V prípade poškodenia zásielky je kupujúci povinný od prepravcu vyžiadať spísanie protokolu o poškodení tovaru alebo kupujúci od kuriéra/prepravcu tovar neprevezme a poškodenie tovaru zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nemusia byť predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nemusí byť kupujúcemu poskytnuté.

 • Ak sa vyskytnú nejasnosti týkajúce sa nákupu nášho tovaru a materiálov, alebo nejasnosti týkajúce sa technických špecifikácií a používania nášho tovaru alebo materiálov, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0919 182 196 alebo e-mailom : nasivky@gmail.com

 • Tovar alebo materiál môže byť spotrebiteľom vrátený do siedmich pracovných dní od jeho prevzatia na doleuvedenú adresu. Tovar alebo materiál musí byť vrátený v pôvodnom obale a v takom stave ako bol prevzatý. Predávajúci vráti spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za materiál..
  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

  Podmienky odstúpenia od zmluvy upravuje zákon č.108/2000 Z.z.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie, poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Podrobné informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov v zmysle zákona 122/2023 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ

Peter Šoltés

Koceľova 1716/7

052 01 , Spišská Nová Ves

IČO:41687043 DIČ:1045891330 , č.ž.r.810-10893

 Prevádzkovateľ získava osobné údaje v rozsahu meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa prostredníctvom objednávkového formulára na e-mailovej adrese
nášivky@gmail.com alebo telefonicky.

2. Tretie strany


Slovenská pošta a.s.

Partizánska cesta č.9

975 99 Banská Bystrica

IČO; 36631124
preprava a doručovanie tovaru


3. Účel spracovania osobných údajov

Potvrdenie objednávky telefonicky a elektronickou poštou
Evidencia objednávok
Doručenie objednaného tovaru, vrátane telefonického kontaktu pred doručením
Vystavenie daňového dokladu - faktúry v zmysle zákona 222/2004 Z.z.

4. Zoznam spracovávaných osobných údajov

Fakturačné údaje: meno a priezvisko, adresa doručenia
Údaje pre doručenie: meno a priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo
Kontaktné údaje: meno a priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa


5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru alebo materiálu očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru a to zmluvným kuriérskym spoločnostiam: Slovenská pošta a.s. a Slovenská pošta EXPRES kuriér, Partizánska cesta č.9 , 975 99 Banská Bystrica , IČO; 36631124
Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje
Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
Likvidáciu jej osobných údajov
Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2023 Z.z. elektronickou poštou na adrese nasivky@gmail.com písomne.

V Sp.N.Vsi 20.11.2023

Predávajúci:

Peter Šoltés

Koceľova 1716/7

052 01 Spišská Nová Ves

IČO:41687043

DIČ:1045891330

Tel.0919 182 196

e-mail : nasivky@gmail.com

MDkyZWExZT